23 maj 2018

Trygg hantering av kunders personuppgifter

Våra kunders förtroende är viktigt för oss och vi vill att du som kund skall känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss.

Vi vill informera dig om hur vi på Rörexpressen hanterar dina personuppgifter.

Den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25 maj och gäller för hela EU.

GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt men kraven på oss företagare att behandla dina personuppgifter skärps.

Rörexpressen behandlar alla personuppgifter i första hand för att fullfölja sina åtaganden enligt avtal och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Dina personuppgifter såsom namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer m.m. finns i tryggt förvar i vårt molnbaserade affärssystem.

Rörexpressen kan komma att behandla personuppgifter för inlämning eller inhämtning från kreditupplysningsföretag för bedömning av kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot privata och offentliga register för att säkerställa att avtalet med kund kan fullgöras.

Rörexpressen lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part om kunden inte har samtycke till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Vi vill dock att du ska veta att du närsomhelst kan kontakta oss om du vill radera dina personuppgifter från vår databas.

För mer information om hur Rörexpressen säkerställer och hanterar dina personuppgifter kontaktar du oss på telefon 046-189818 / 040-189818

 

Hälsningar,

Rörexpressen