Olika typer av värmepumpar samt för- & nackdelar

Val av värmepump beror på ditt behov av värme och varmvatten, vilken uppvärmning du har idag samt ventilation. Det finns olika sorters värmepumpar såsom berg-jordvärmepump, luft-vattenvärmepump, luft-luftvärmepump och frånluftsvärmepump.

Berg- jordvärme

Denna pump använder energin som finns i berget/jorden/marken. Värmen hämtas från ett borrat hål i berget som sedan pumpas upp till boendet.

Fördelar

 • Stor besparing
 • Miljövänligt
 • Bekvämt (berg- jordvärmepumpen sköter sig själv)
 • Förnybart
 • Flexibelt (berg- jordvärme kan kombineras med solvärme)

Nackdelar

 • Stor kostnad för att borra och installera
 • Tillstånd från kommun krävs
 • Risk att borra vid huset
 • Dyra reparationskostnader
 • Krävs stor yta vid borrning

Luft-luft

Värmen hämtas från utomhusluften och förflyttar den inomhus.

 

Fördelar

 • Stor besparing
 • Relativt liten investering i förhållande till återbetalningstiden
 • Växla med uppvärmning och luftkonditionering
 • Ren luft i hemmet

 

Nackdelar

 • Kräver el
 • Svårt att sprida och fördela värmen i ett boende utan öppen planlösning

Luft-vatten

Energin hämtas från utomhusluften för att värma radiatorer, golvvärme m.m. På så vis sprids värmen i huset.

Fördelar

 • 30-60% energibesparing (enligt energimyndighetens test)
 • Billigt alternativ för uppvärmning
 • Jämn värmefördelning
 • Rekommendera vid ett årligt värmebehov under 25 000kWh
 • Lättare att sprida värmen via vattenburet värmesystem
 • Bra miljöval

Nackdelar

 • Vattenburet distributionssystem behövs (extra kostnad om man ej har detta i sitt boende)
 • Effekten minskar vid frostbildning
 • Elberoende

Frånluft

Värmen hämtas från luften som ventileras ut ur boendet (inomhusluften). Återvunnen värme från pumpen används för att värma husets radiatorer, golvvärmesystem m.m.

Fördelar

 • Låg investeringskostnad
 • Hög besparing
 • Kort återbetalningstid
 • Huset ventileras med låg energiförlust
 • Värmen sprids effektivare via vattenburen värme
 • Bra miljöval

Nackdelar

 • Vattenburet distributionssystem behövs (extra kostnad om man ej har detta i sitt boende)
 • Begränsad energimängd i ventilationsluften
 • Ej säkert att luften som ventileras in i boendet är nyttigt.